Being an innovator and entrepreneur in medical technology

Short description about the course content

The course is given by Medtech4Health and aims to increase knowledge about the innovation and entrepreneurship process to facilitate collaboration and provide better conditions for more innovation projects to be achieved. The course includes the whole process of identifying a problem area in healthcare that can potentially be solved through a technologically based innovative idea which, in turn, can lead to a commercialized medical device product - in short, an innovation.

Course description summary

 • Type of activity: Short course
 • Course/workshop name: Att vara innovatör och entreprenör inom medicinsk teknik
 • Hosting university/organization and department: University Hospital of Umeå
 • Link to course information (where course syllabuses are kept updated): N/A
 • Number of credits if applicable: N/A
 • Link to published web articles about the course: Att vara innovatör och entreprenör inom medicinsk teknik
 • Long description: Att-vara-innovatr-och-entreprenr-inom-medicinsk-teknik.pdf
 • Who are the targeted audience, eligible to take the course: Kursen är interaktiv och kommer att innehålla såväl inspirationsföreläsningar som diskussionstillfällen med våra inbjudna lärare. Den vänder sig till deltagare från hela landet och från alla yrkeskategorier såsom yrkesverksamma inom vården (sjukhusingenjörer, läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter), forskare och doktorander inom medicin, teknik eller ekonomi, entreprenörer med inriktning mot medicinsk teknik, med flera.
 • Language: Swedish
 • Grading: N/A
 • Instructor: Fredrik Öhberg
 • Illustrative picture(s) and/or movies:

Last modified on Wednesday, 22 August 2018 12:43

More in this category:

Go to top