Teknologi i forskningsfronten för behandling på distans: prova behandlingsmetoder och ny teknologi framtagna av forskare vid Umeå universitet

Short description about the content

Inom ramen för Umeå universitets satsning på en forskningsmiljö för eHälsa och inrättandet av ett kompetenscentrum för telemedicin i samarbete med VLL, Vasa universitet och EPTEK i Seinäjoki, Finland, hålls en workshop för att demonstrera aktuell eHälsaforskning. Deltagare får prova nya eHälsainnovationer för till exempel fallprevention hos äldre och beslutsstöd för demensdiagnostik, detta genom teknologi för distansmöten. Deltagande på distans kommer att möjliggöras från andra platser i länet för personer som inte är i Umeå, bland annat Storumans sjukstuga. Därför vill vi gärna veta i god tid vilka deltagare som vill delta på distans.
Plats: NTC telemedicinska labb i VLL administrative byggnad. Andra lokaler: Kreativa rummet i Storuman och Interaktionslabbet på plan 4 i MIT-huset.

Course description summary

 • Type of activity: Workshop
 • Course/workshop name: Teknologi i forskningsfronten för behandling på distans: prova behandlingsmetoder och ny teknologi framtagna av forskare vid Umeå universitet
 • Hosting university/organization and department: Umeå University, Dept. Computing Science and VLL, GMC
 • Link to course information (where course syllabuses are kept updated): N/A
 • Number of credits if applicable: 3 hours
 • Link to published web articles about the course: Stor bredd på eHälsa
 • Who are the targeted audience, eligible to take the course: Medical and healthcare staff, students, teachers, decision makers
 • Language: Swedish
 • Grading: None
 • Instructor: Juan Carlos Nieves, Helena Lindgren
 • Illustrative picture(s) and/or movies: N/A

Last modified on Tuesday, 19 June 2018 10:03

More in this category:

Go to top