Other education

Rate this item
(0 votes)
Short description about the course content The course is given by Medtech4Health and aims to increase knowledge about the innovation and entrepreneurship process to facilitate collaboration and provide better conditions for more innovation projects to be achieved. The course includes the whole process of identifying a problem area in healthcare…
Rate this item
(0 votes)
Short description about the content Inom ramen för Umeå universitets satsning på en forskningsmiljö för eHälsa och inrättandet av ett kompetenscentrum för telemedicin i samarbete med VLL, Vasa universitet och EPTEK i Seinäjoki, Finland, hålls en workshop för att demonstrera aktuell eHälsaforskning. Deltagare får prova nya eHälsainnovationer för till exempel…
Rate this item
(0 votes)
Short description about the content Presentation of eHealth and eHealth equipment (home care technology, distance care technology, telecare) in Finland.
Go to top