9-Holo Test

Denna rapport är en sammanfattning av det projektarbete som har genomförts tillsammans med Norrlands Universitetssjukhus under kursen Ingenjörens roll i arbetslivet. Uppdraget för projektet har varit att återskapa 9-Hole Peg Test i Microsoft HoloLens, vilket bl.a. innefattat informationsinsamling, applikations-byggnad och användartest. 9-Hole Peg Test är ett finmotoriskt test som går ut på att flytta nio peggar från en behållare till nio hål på ett bräde och sedan tillbaka. Testet används av bland annat stroke-patienter för att mäta skillnader mellan vänster- respektive höger hand. Slutprodukten blev en version av testet med sfäriska föremål som förflyttas istället för cylindriska peggar. Den digitala versionen av testet har potential till att effektivisera testet, göra det mer mobilt och skapa bättre underlag för analys och påvisning av progression.

This text has been originally released in the following report: 9-Holo Test

Last modified on Wednesday, 29 August 2018 11:30

Go to top